Twintig bouwkavels in ruil voor 90.000 kippen in het Hezelaar

MLG  werkt in opdracht van de ‘Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte’ en in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Sint-Michielsgestel en het Waterschap, aan de voorbereidingen voor het vormen van een klein buurtschapje, het “Hezelaar”. Dit buurtschapje met mogelijk 20 bouwkavels komt in de plaats van de huidige pluimveehouderij.

Vanaf 2017 is Ruimte voor Ruimte samen met de pluimveehouder tot een plan gekomen om het bedrijf te saneren. Er ligt nu een verkavelingsplan dat verder uitgewerkt gaat worden tot een concreet stedenbouwkundig plan. Ook het bestemmingsplan wordt aangepast. Als het bestemmingsplan is goedgekeurd kan worden gestart met het bouwrijp maken van de kavels.

Er is dus nog een weg te gaan waarbij participatie en omgevingsmanagement cruciale onderdelen vormen om dit plan in 2022 weer een stap dichterbij de realisatie te krijgen. Integraliteit is daarbij naast omgeving een voornaam aspect.

MLG werkt samen met enkele partners, zoals Verhoeven & de Ruijter en SAB, aan deze ontwikkeling. En daar waar omgeving en integraliteit centraal staan is dat echt een “kolfje naar onze handen en hoofden van MLG”!

Vorig project:
Planstudie N303 Voorthuizen-Putten

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.