Beleidsvisie Stadserven Kampereiland

 

De Stadserven beheren gronden rondom Kampen, met name op het Kampereiland. Ze hebben een beleidsvisie die richting geeft aan het beheer. Er zijn momenteel zoveel ontwikkelingen in het landelijk gebied dat ze de visie willen evalueren en mogelijk aanvullen. MLG is hiermee aan de slag gegaan.

Kampereiland is het gebied ten noorden van de stad Kampen, tot aan het Zwarte Meer. Het is samen met een gebied ten westen van Kampen, tot aan het Vossemeer, in beheer bij De Stadserven. Zij voeren het pachtbeleid uit, zetten in op duurzame gebieds- en bedrijfsontwikkeling en dragen zorg voor natuur en landschap. Daarvoor hebben ze een beleidsvisie gemaakt. Er speelt nu heel veel in het landelijk gebied; denk aan stikstof, maar ook aan klimaatverandering en verdroging, bescherming van soorten en het vervallen van de derogatie. Het is daarom tijd om de beleidsvisie te evalueren en wellicht bij te stellen. De Stadserven hebben MLG gevraagd die evaluatie te doen en aanbevelingen te geven voor eventuele aanpassingen. Arno Spekschoor en Hessel Jan Doornbos zijn, met ondersteuning van Jan Barwegen, hiermee aan de slag gegaan.

De opdracht past om twee redenen heel goed bij MLG. Ten eerste omdat de beleidsvisie een integrale benadering heeft. Landbouw is natuurlijk de belangrijkste functie van het gebied, maar ook natuur en landschap spelen een duidelijke rol. Ten tweede omdat De Stadserven graag van alle partijen willen weten hoe ze tegen de visie aankijken; van agrariërs en natuurorganisaties tot gemeente en waterschap. De opdracht geeft dus alle ruimte om in het gebied op zoek te gaan naar antwoorden.  Dat zal zowel praktische reacties opleveren van degenen die in het gebied wonen en werken, als meer beleidsmatige van partijen die er ‘van een afstandje naar kijken’ en er doelen willen of moeten halen. Het is interessant om te bespreken hoe de verschillende partijen naar de toekomst kijken en vervolgens te adviseren over hoe dat in de beleidsvisie een plek zou moeten krijgen.

Vorig project:
HOP – Haarvaten Op Peil

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.