Coördinatie beheer Meanderende Maas

Langs de Maas, tussen Ravenstein en Lith speelt het project Meanderende Maas. Het is een integraal project dat de dijk gaat versterken, de rivier meer ruimte gaat geven en tegelijkertijd meer ruimte maakt voor natuur, én het gebied mooier en economisch sterker maakt. De dijkversterking speelt alleen aan de Brabantse kant. De maatregelen voor de rivier spelen in Noord-Brabant en Gelderland. Het project heeft tien partners: twee waterschappen, twee provincies, drie gemeenten, Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&W en Natuurmonumenten. Het is de bedoeling om in 2023 met de uitvoering van maatregelen te starten. Tot die tijd wordt hard gewerkt aan het uitwerken van die maatregelen.

Alle maatregelen moeten na de uitvoering natuurlijk beheerd en onderhouden worden. Daarom wordt er nu al nagedacht over wie welke onderdelen gaat beheren en onderhouden, welke wensen en eisen de beheerder heeft om zijn werk goed te kunnen doen, welke onderlinge afspraken nodig zijn, welke informatie ze bij de overdracht graag willen hebben etc. Het project heeft hiervoor via MLG een coördinator aan het werk met de specifieke taak dit allemaal met en voor de toekomstige beheerders te organiseren, opdat zij straks hun onderdelen goed kunnen beheren en hun doelen kunnen halen.

Vorig project:
Twintig bouwkavels in ruil voor 90.000 kippen in het Hezelaar

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.