Landgoederen Oldenzaal

In opdracht van Provincie Overijssel werkt Keesjan Douw als Omgevingsmanager aan het Natura2000 project Landgoederen Oldenzaal dat aangewezen is als Natura 2000 gebied.

RTV Oost was in gesprek met Keesjan over het verondiepen van beken en sloten en wat dit betekent voor de natuur en de agrarische sector in de omgeving. Klik hier voor het filmpje.
Omdat de maatregelen invloed hebben op aangrenzende percelen, worden afspraken gemaakt met de betreffende grondeigenaren en wordt compensatiegrond aangeboden. Zo rond het najaar van 2021 hebben we een natuurgebied dat weer tegen een stootje kan, met daarin onder andere vochtig alluviaal bos en eiken-haagbeukenbos. Ook is het belangrijke leefgebied van de kamsalamander verder versterkt.

Vorig artikel:
De boswachter vertelt

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.